Szabványok

 

Felülvizsgálatain során figyelembe vett szabványok

- kivonat -

 

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet.

28/2011. (IX.6.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

 

 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

az Országos Tzvédelmi Szabályzat kiadásáról

2/2002. (I.23.) BM rendelet  

Tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról   

35/1996. (XII.29.) BM rendelet    

Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (OTSZ)   

 

MSZ 2364 szabvány sorozat  

Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése   

MSZ 4852:1977   

Villamos berendezések szigetelési ellenállásának mérése   

MSZ 4851-1-6 szabvány sorozat   

Érintésvédelmi vizsgálati módszerek   

ME-04-115:1982   

Az egyenlõ potenciálra hozás hálózatának kialakítása   

ME-04-124:1979   

Vasbeton alapozás alkalmazása földelés céljára   

8/1981. (XII.27.) IpM rendelet   

Kommunális és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról (KLÉSZ)   

MSZ EN 1585:2001   

Erõsáramú üzemi szabályzat   

MSZ 13207:2000   

0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedõ névleges feszültségű erõsáramú kábelek és   

jelzõkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetõsége   

   
   
MSZ 1600 1-16. szabvány sorozat   
Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erõsáramú    
villamos berendezések számára.   
MSZ 172-1:1986   
Érintésvédelmi szabályzat   
MSZ 172-1:1986/1M(1989)   
Érintésvédelmi szabályzat (módosítás)   
MSZ 10900:1970 +1 M:1986   
Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erõsáramú villamos berendezések    
idõszakos felülvizsgálata   
MSZ 453:1987   
Biztonsági táblák erősáramú villamos berendezések számára   
MSZ 2064-2:1998   
Villamos berendezések irányelvei. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.   
   
MSZ EN 60529:2001   
Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kód)   
MSZ 595 szabvány sorozat   
Építmények tűzvédelme   
MSZ 447:1998   
Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás   
MSZ EN 50110-1…2:1999   
Villamos berendezések üzemeltetése   
MSZ 1:2002   
Szabványos villamos feszültségek   
MSZ 171-1:1984   
Villamos gyártmányok közös biztonsági elõírásai. Érintésvédelmi osztályozás   
 
 
JOGSZABÁLY ÍRJA ELŐ AZ ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOKAT!
 
A foglalkozáspolitikai és munkaügyi miniszter joghézagot pótló, régóta várt rendeletet adott ki, amelyben elrendeli az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének jogszabállyal történő elrendelése már nagyon időszerű volt, ugyanis a kötelező alkalmazású szabványok megszüntetése – 2001. december – óta a tulajdonosokat, üzemeltetőket konkrétan semmi sem kötelezte e vizsgálatok elvégzésére. A vizsgálatokat leíró MSZ 172-1:1986 szabványt is visszavonták 2003 .februárjában.
A 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a 2.§-ban meghatározza az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szerelői ellenőrzés és a szabványossági felülvizsgálat fogalmát, majd a következőket mondja ki:
 
„5/A.§ (1) A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrzô felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató – a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően – a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
 
(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
 
(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
  a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
  b) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
  c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó
      villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
  d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.
 
Mint említettük a rendelet hézagpótló – azonban mégis csak szükségmegoldás. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok végleges, teljes körű jogszabályirendezése – több más villamos biztonsági témakörrel együtt – a kiadás előtt álló Villamos Biztonsági Szabályzatban (VBSZ) lesz megoldva, amelyre már több, mint 10 éve vár a villamos    szakma. (A VBSZ elsô tervezetét 1995-ben készítették el a MEE szakemberei).
 
Emlékeztetőül: Az erősáramú villamos berendezések szabványossági felülvizsgálatát (ún. tűzvédelmi felülvizsgálatát) és a villámvédelmi felülvizsgálatokat a többször módosított 35/1996 (XII. 29.) BM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a 2/2002 (I. 23.) BM rendelet írja elő a létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásától függő gyakorisággal.
 
Lektorálta: Kádár Aba                                                                     Arató Csaba a MEE tagja
 
ELEKTROTECHNIKA 2 0 0 6 . 2 . s z á m
 
 
 
Szívesen fogadjuk árajánlatkérõ jelentkezésüket !
 
 
 
LinkedinFacebookTwitter