Érintésvédelem

 

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat és dokumentáció készítése
MSZ HD 60364 (MSZ 2364 ; MSZ 172) - szabványok szerint.

 

Érintésvédelem hatásosságának ellenőrzése jogszabályi kötelezettség. A vizsgálat elmulasztása hatóságok által bírsággal sújtható.

Érintésvédelmi felülvizsgálatot minden új létesítésű berendezésen, épületen el kell végeztetni üzembehelyezés előtt, majd ezt követően 3 évente. KLÉSZ hatálya alatti könnyítés 6 évente.

 

Érintésvédelmi osztályok:


A villamos gyártmányokat érintésvédelmi osztályokba soroljuk:
I. Érintésvédelmi osztályú gyártmány. Az áramütés elleni védelem az üzemi szigetelésen alapul. A gyártmány testén védővezető csatlakoztatására nincs lehetőség, az üzemi szigetelés meghibásodása esetén a védelem a környezetre hárul. Pl. a környezet elszigetelése.
Érintésvédelmi osztályú gyártmány. Az üzemi szigetelés mellett járulékos óvintézkedéseket is alkalmaztak. A gyártmány testéhez csatlakoztatható a villamos hálózat vezetője úgy, hogy a megérinthető villamos vezető részek még az üzemi szigetelés meghibásodása esetén sem kerülhetnek veszélyes feszültség alá. Pl. nullázás, védőföldelés.
II. Érintésvédelmi osztályú gyártmány. Az üzemi szigetelés mellett járulékos óvintézkedésként a gyártmányt kettős szigeteléssel vagy megerősített szigeteléssel látják el. A védelem független a villamos hálózattól. A felhasználó az adattáblán látható kettős négyzet jelről ismeri fel.
III. Érintésvédelmi osztályú gyártmány. Az áramütés elleni védelem megoldása az érintésvédelmi törpefeszültségű tápláláson alapul.

 

Érintésvédelmi módok:


Az érintésvédelmet védővezetővel vagy védővezető nélkül valósíthatják meg. A védővezetős érintésvédelmi módok olyan érintésvédelmi módok, amelyek működéséhez az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testét védővezetővel kell összekötni. Ilyen megoldás a nullázás és a védőföldelés.
A nullázás (TN-rendszer, ahol t a latin terro=föld szóból ered) olyan érintésvédelmi mód, amelynél a tápláló rendszernek közvetlenül földelt üzemi vezetője van, és ezt kötik az érintésvédelemmel ellátott villamos szerkezetek testére védővezetőként.
A nemzetközi szabvány (IEC) három fajtáját különbözteti meg:
A TN-C rendszerben, az üzemi nullavezető közös a védővezetővel.
A TN-S rendszerben, az üzemi nullavezetőt a hálózat teljes hosszában szétválasztják a védővezetőtől.
A TN-C-S rendszerben, a védővezető a hálózat egy részén közös, más részén el van választva az üzemi nullavezetőtől.
Az áram-védőkapcsolás a védővezetős érintésvédelmi módok olyan kikapcsoló szerve, amely az áramkör valamennyi üzemi vezetőjén folyó pillanatnyi váltakozó áram előjeles összegének a nagyságára működik.

 

Az áram-védőkapcsolás alkalmazásának néhány feltétele:

 

• Az üzemi áramot vezető nullvezetőt mindig át kell vezetni a kapcsolón.
• A védővezetőt soha nem szabad a kapcsolón átvezetni.
• Háromfázisú áramkörben csak háromfázisú kapcsoló alkalmazható.
• Lehetőleg a legérzékenyebb, 30 mA-es kapcsolót használjuk.

 

A védővezető nélküli érintésvédelmi módok:


Érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazásakor a villamos szerkezeteket törpefeszültségű rendszerrel tápláljuk. Törpefeszültségű az a berendezés, amely névleges feszültsége 50 V-nál nem nagyobb (pl. biztonsági transzformátor). Egyenfeszültség esetén a feszültségérték 120 V.
Villamos szerkezetek elszigetelésekor a szerkezeteknek azokat a villamosan vezető részeit szigetelik el az ember által érinthető részeitől, amelyek a testzárlat következtében feszültség alá kerülhetnek.
A környezet elszigetelésekor azokat a személyeket szigetelik el a környezetben levő földpotenciálú, nem szigetelő részektől, akik a villamos szerkezet testét érinthetik. Földeletlen egyenpotenciálra hozás esetén az egyidejűleg érinthető villamos szerkezetek teste villamosan vezető összekötés révén egyenpotenciálra kerül. Az érintkező személyek nem kerülhetnek földpotenciálra. Védőelválasztás alkalmazásakor a védendő villamos szerkezetet nem közvetlenül a hálózathoz, hanem biztonsági transzformátorhoz csatlakoztatjuk.

 

Az érintésvédelem ellenőrzése:


A villamos berendezések érintésvédelmének ellenőrzését szerelői ellenőrzéssel és szabványossági felülvizsgálattal kell végrehajtani.
A szerelői ellenőrzés végrehajtása során a védővezetős érintési módokon során következő vizsgálatokat kell elvégezni.
Megtekintéssel, ill. működési próbával kell ellenőrizni:
• a védővezetőnek és kötéseinek, valamint a csatlakozások sértetlen állapotát,
• a biztosítóbetétek, kikapcsolószervek sértetlen állapotát,
• az állandó szigetelő-ellenőrző berendezések működését korlátozott áramú mesterséges földzárlattal.

 

A piaci igények és az ISO auditálások elősegítése érdekében igény esetén „Adobe -pdf” formátumban digitális (CD/DVD/e-mail) formátumot tudunk biztosítani.


Kalkulációnál figyelembe vesszük az együttesen megrendelt egyéb vizsgálatokat, valamint a vizsgált területet.

Kivitelezőknek folyamatos kedvezményeket biztosítunk keretszerződés formájában.
Továbbá igyekszünk segíteni munkájukat már az építés előkészítő és építési folyamatában is, hogy a lehető leggördülékenyebb és ezáltal legjobb ráfordítási hatásfokkal gyors átadás-átvételt tudjanak produkálni megrendelőjük felé.

 

SZABVÁNYOK


Áramütés

 

ÉRINTÉSVÉDELEM HÍREINK:

Érintésvédelem határeset? : 

 Azok számára, akik gyakran nem hallják meg dallamos csengőhangjukat, és ezen a rezgő-üzemmód sem segít, a Motorola új megoldást dolgozott ki, mely elsőre furán hathat, a készülék egy pontosan kontrollált kis áramütéssel figyelmeztet a bejövő hívásra. Érintésvédelem határeset ?