CE tanúsítás

 

Cégünk az LVD direktíva alá tartozó berendezések, gyártmányok CE tanúsítási dokumentációjának előkészítésében, valamint az azokhoz kapcsolódó vizsgálatokban, részben, vagy egészében kíván segítséget nyújtani megrendelőinek.

 

79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet
62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet
Fenti rendeletek hatálya alá tatozó berendezések CE tanúsítási eljárásában kérje segítségünket!

 

A piacfelügyelet elvei szemelvények, forrás: http://mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=16522

 

A piacfelügyelet célja annak biztosítása, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásai az Európai Unió szintjén megvalósuljanak, elősegítve ez által a jogszabályok követelményeit kielégítő termékek szabad áramlását, az állampolgárok azonos szintű védelmét az egységes piacon, függetlenül a termék eredetétől. E védelem biztosítására a tagállamok piacfelügyeleti hatóságokat tartanak fenn, amelyek rendelkeznek a tevékenységükhöz szükséges jogosultságokkal, hozzáértéssel. A nemzeti piacfelügyeleti hatóságok figyelik, hogy az adott tagország területén forgalomba hozott, vagy üzembe helyezett termékek megfelelnek-e a vonatkozó irányelv(ek)et honosító nemzeti jogszabály(ok), vagy más kötelező érvényű, közvetlenül alkalmazandó EU jogi aktus alapvető követelményeinek.

Alábbi képen a fogyasztók megtévesztésére alkalmas China Export (jobb oldalon) látható az európai konformitás logóhoz magyon hasonlatos formában.

CE vs China

 

Ha szükséges, intézkedéseket hoznak a megfelelőség biztosítása érdekében, vagy ha ez nem lehetséges, gondoskodnak a nem megfelelő termékek eltávolításáról, a piacról.

 

ce tanusitas lvd 2

 

Ellenőrzés céljából rendszeresen megjelennek

 

  • kereskedelmi, ipari és raktározó helyeken,
  • munkahelyeken és más telephelyeken, ahol a termékek üzembe helyezése történik,
  • vásárokon, kiállításokon és termékbemutatókon. 

 

Az ellenőrzés tárgya maga a termék, a CE-jelölés, a kísérő dokumentáció, a megfelelőségi nyilatkozat és szükség esetén a jogszabályok szerint összeállított műszaki dokumentáció részben vagy egészében.

 

Ha szükséges, termékmintákat vesznek, vizsgálatnak vetik alá azokat, vagy megkövetelik egy harmadik fél által történő bevizsgáltatást.

 

Figyelem, ha CE minősített termékekből állítok össze egy új terméket, az még nem lesz CE tanusított!!!

 

A robbanás biztos termékek (ATEX) ellenőrzése   ce tanusitas lvd 3

 

A robbanásbiztos (Ex, ATEX, RB) termékek piaca viszonylag szűk, és ellenőrzésük is speciális ismereteket követel meg. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetbe szánt termékek közül a Hatóság hatásköre a II. alkalmazási csoportba (nem bányászati célú) tartozó berendezések ellenőrzésére terjed ki.

 

 

 

A Piacfelügyeleti Hatóság ellenőrzési területei 

 

MD A gépek biztonságának és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése. 16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet
ZAJ Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése. 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet
ÖKO Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek, valamint a forgalomba hozatalának és megfelelőség értékelésének feltételeiről szóló előírások ellenőrzése.  65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
LVD-EMC  Az egyes villamossági termékek biztonsági
követelményeinek és az azoknak való megfelelőség értékelésnek ellenőrzése, valamint az elektromágneses összeférhetőség követelményeinek való megfelelőség ellenőrzése.
 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet

62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet

TPED A szállítható nyomástartó berendezések
biztonsági követelményeinek és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése. 
 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet
PED A nyomástartó berendezések és rendszerek
biztonsági követelményeinek és a megfelelőség tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése. 
 9/2001. (IV.5.) GM rendelet
NAWI-MID  A nem automatikus működésű mérlegek
méréstechnikai követelményeinek és a megfelelőség-tanúsítás előírásainak, valamint a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírások ellenőrzése.
 8/2006. (II.27.) GKM rendelet

62/2004. (IV.24.) GKM rendelet

GAD Az egyes gázfogyasztó készülékek
kialakításának és megfelelőségének tanúsításáról szóló követelmények ellenőrzése. 
 22/1998. (IV.17.) IKIM rendelet
ATEX  A potenciálisan robbanásveszélyes
környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek követelményeinek ellenőrzése.
 8/2002. (II. 16.) GM rendelet